Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Ne, 9-20 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě, tzv. e-shopu, umístěném na webovém portálu www.darkyukuceru.cz,

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě, tzv. e-shopu, umístěném na webovém portálu www.darkyukuceru.cz, dále jen „podmínky“.

 

2.    Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávající Michaelou Kučerovou, místem podnikání Děčín XXIV-Krásný Studenec 165, identifikační číslo: 74947885, dále jen jako „prodávající“ a osobou, jež činí nákup v internetovém obchodě, dále jako „kupující“.

 

3.    Smluvní vztahy vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí těmito podmínkami. V otázkách, jež nejsou podmínkami upraveny, se smluvní vztah řídí zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele; je-li kupujícím podnikatel a nákup se týká jeho podnikatelské činnosti, vztahuje se na smluvní vztah zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.

 

4.    Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavření kupní smlouvy s prodávající nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy

 

1.    Prodávající se umístěním nabídky prodeje zboží na internetovém obchodu obrací na neurčité osoby za účelem uzavření kupní smlouvy na zboží za kupní cenu uvedenou v nabídce a to za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

2.    Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu se považuje za přijetí nabídky prodávající k prodeji zboží dle předchozího ustanovení těchto podmínek. Objednávka kupujícího je závazná. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi souhlasí.

 

3.    Kupující provede objednávku vyplněním objednávkového formuláře a to postupem, jehož jednotlivé kroky/ úkony plynou z procesu objednávání internetového obchodu. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné, zejména pak správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 

4.    Kupující je oprávněn svou objednávku zrušit bez uvedení důvodu a to až do okamžiku doručení potvrzení prodávající dle čl. II odst. 6 těchto podmínek.

 

5.    Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem odmítne provést.

 

6.    Prodávající je povinna objednávku kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, tomuto potvrdit. Prodávající si vyhrazuje právo neprovést potvrzení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v nabídce a dále pokud se kupující v předchozím případě dostal do prodlení se závazkem odebrat objednané zboží a nebo zaplatit kupní cenu.

 

7.    Kupní smlouva mezi prodávající a kupujícím na prodej zboží uvedeného v objednávce kupujícího je uzavřena doručením potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

8.    Prodávající je dle uzavřené kupní smlouvy povinna dodat kupujícímu objednané zboží a kupující je povinen zaplatit prodávající kupní cenu dle nabídky prodávající.

 

9.    Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny ve prospěch prodávající; vlastnické právo ke zboží tedy nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

 

III.

Kupní cena

 

1.    Kupní cena zboží je uvedena v nabídce prodávající umístěné na webovém portálu www.darkyukuceru.cz. Kupní cena zboží je konečná a vč. DPH.

 

2.    Cena přepravy a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena nad rámec kupní ceny zboží dle volby konkrétního druhu dopravy. Cena přepravy (vč. DPH) je uvedena níže:

 

a) Česká pošta, s.p.

 

- balík prostřednictvím služby Balík do ruky na dobírku: 179,00 Kč

- balík prostřednictvím služby Balík do ruky a platba kupní ceny převodem na účet prodávající: 149,00 Kč

- balík k vyzvednutí na poště na dobírku: 170,00 Kč

- balík k vyzvednutí na poště a platba kupní ceny převodem na účet: 140,00 Kč.

 

Pokud prodávající doručuje zboží prostřednictvím služby České pošty s.p. „Balík do ruky“, platí tato pravidla:

 

-       zboží je doručováno do následujícího pracovního dne od podání zásilky (druhý den po expedici zboží)

-       v okamžiku expedice zásilky prodávající doručí kupujícímu formou e-mailu informace vč. podacího čísla balíku.

-       kupující může proces přepravy zboží sledovat v systému České pošty sledování zásilek Track & Trace pod odkazem http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php.

-       v případě, že doručovatel nezastihne kupující na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště a do schránky kupujícího bude vložena informace o uložení zásilky.

 

Kupující bere na vědomí, že zásilka se zbožím bude na poště uložena k převzetí maximálně 7 dní.

 

3.    Kupující si v rámci objednávky zvolí jeden z níže uvedených způsobů úhrady kupní ceny zboží a ceny přepravy:

 

a) platba v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávající v OC Pivovar, Sofijská 2, 405 02, Děčín 6

b)  tzv. na dobírku v místě dodání zboží

c) bezhotovostní platba předem na bankovní účet prodávající pod variabilním symbolem uvedeným v potvrzení prodávající dle čl. II odst. 6 těchto podmínek.

 

4.    Pokud si kupující zvolil způsob úhrady bezhotovostním převodem, je kupní cena a ceny přepravy splatná  nejpozději do 5 dnů od doručením potvrzení prodávající dle části II odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

5.    Pokud si kupující zvolil způsob úhrady kupní ceny a ceny přepravy v hotovosti či na dobírku, je tato splatná při předání zboží.

 

IV.

Dodací a platební podmínky

 

1.    Dopravu zboží kupujícímu zajišťuje prodávající a to na území České republiky a Slovenska.

 

2.    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující může v objednávce uvést jako místo dodání i provozovnu prodávající v OC Pivovar, Sofijská 2, 405 02, Děčín 6; v takovém případě bude zboží připraveno k odběru v den, jež prodávající sdělí kupujícímu, nejpozději do 10 dnů od doručení potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

3.    Pro řádné a včasné doručení zboží je kupující povinen uvést v objednávce přesně a úplně adresu pro dodání zboží a dále pro účely operativní domluvy o konkrétní době dodání uvést i telefonní číslo na svou osobu.

 

4.    Prodávající se zavazuje zboží dodat ve lhůtě maximálně 5 dnů od doručení potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího a zaplacení kupní ceny; pokud si kupující zvolil způsob úhrady kupní ceny tzv. na dobírku, bude zboží dodáno ve lhůtě maximálně 10 dnů od doručení potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

5.    V případě zboží - dárků vyráběných prodávající na zakázku může prodávající dodací lhůtu prodloužit, maximálně o 5 dnů, je však povinna o tom kupujícího včas informovat.

 

6.    Při dodání zboží bude kupujícímu předán i daňový doklad - faktura.

 

7.    Při dodání zboží je kupující povinen podepsat dodací list, jímž kupující souhlasí s převzetím zboží v nepoškozeném obalu.

 

8.    Kupující je oprávněn odmítnout převzít otevřenou zásilku či zásilku se zjevně (mechanicky) poškozeným obalem; v takovém případě je kupující povinen sepsat s doručovatelem zásilky písemný záznam s uvedením důvodu odepření převzetí zásilky a bezodkladně informovat o důvodech odmítnutí převzetí zásilky prodávající.

 

9.    Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávající náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

 

10.   Kupující je povinen ihned po dodání zboží provést jeho kontrolu. Pokud kupující po provedení kontroly zboží zjistí poškození zboží, je povinen o tom odeslat informaci prodávající a to nejpozději do konce dne následujícího po doručení zásilky.

 

V.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

1.    Kupující – spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží a to s výjimkou:

 

-       zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, např. dárků vyráběných prodávající na zakázku apod.

-       zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, např. salámové, sýrové, klobásové kytice, slané či jiné dorty, salámové kaktusy, plněné chleby apod.

 

2.    Kupující – spotřebitel je povinen učinit odstoupení od kupní smlouvy písemně a toto spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávající. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání.

 

3.    Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

 

4.    Prodávající je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

 

VI.

Reklamační řád

  

1.    Jde-li o zboží, které se rychle kazí, např. salámové, sýrové, klobásové kytice, slané či jiné dorty, salámové kaktusy, plněné chleby apod., odpovídá prodávající jen za vady existující při převzetí zboží kupujícím; záruční doba v takovém případě neběží.

 

2.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), jež činí 24 měsíců od data koupě. Na žádost kupujícího je prodávající povinna poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

 

3.   Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím.

 

4.   Oznámení o zjištěných vadách musí kupující doručit prodávající a současně předat reklamovaný výrobek. Je třeba uvést zjištěné vady, a jak se projevují - a nárok, který v důsledku výskytu vad kupující uplatňuje.

 

5.   Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

 6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

7.   Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

8.   Reklamace se nevztahují zejména na níže uvedené případy:

 

• došlo-li ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, nesprávného/ nešetrného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoli poškození kupujícím nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu;

• nese-li předložený nákupní doklad zjevné známky provedených změn;

• při testování se neprojeví závada a výrobek je shledán plně funkčním

• záruka na zboží již uplynula

• porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

• výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci (teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy)

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku, který byl upravován kupujícím (nátěry, ohýbání atd.)

• výrobek byl poškozen přírodními živly nebo vyšší moci

 

9.    Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 

• že se vada vyskytla v záruční době, za tím účelem kupující předloží řádný nákupní doklad (dodací list)

• že je výrobek vadný, za tím účelem kupující předloží prodávající vadný výrobek

• kupující je povinen předat prodávajícímu zboží pokud je to možné úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a pokud možno v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek.

 

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

10.   Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

11.   Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, anebo byla-li vyměněna vadná součást, začne běžet záruční doba k novému zboží, znovu od převzetí nové věci resp. věci s novou součástí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

 

VII.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 

1.    Vyplněním a odesláním objednávky zboží v rámci internetového obchodu umístěného na webovém portálu www.darkyukuceru.cz kupující dává prodávající souhlas ke zpracování a shromažďování osobních údajů o kupujícím, zejména jméno, adresu, telefon a emailové spojení kupujícího.

 

2.    Prodávající uchovává informace o kupujících v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a užívá je výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

 

3.    Bez výslovného souhlasu kupujících nakládá prodávající s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

4.    Osobní údaje je možno na žádost kupujícího vymazat z databáze prodávající.

 

VIII.

Korespondence

 

1.    Kupující a prodávající doručují své úkony druhé smluvní straně, pokud není shora uvedeno jinak (viz např. čl. V odst. 2 těchto podmínek) prostřednictvím e-mailové pošty; prodávající používá e-mailovou adresu: info@darkyukuceru.cz, kupující používá e-mailovou adresu, ze které odeslal objednávku.

 

2.    Pokud je úkon učiněn písemnou formou, považuje se za doručený rovněž nejpozději pátým pracovním dnem poté, co strana úkon činící podala jej ve formě doporučené listovní zásilky směřující na adresu druhé strany uvedenou objednávce či potvrzení objednávky (a nebo později písemně oznámenou) k poštovní přepravě osobě s poštovní licencí, pokud si druhá strana zásilku v úložní době minimálně pěti pracovních dnů nepřevezme a tato se vrátí zpět odesílateli.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Kontaktní údaje prodávající jsou tyto:

 

-         adresa pro doručování písemností a zboží/ zásilek: OC Pivovar, Sofijská 2/3, 405 02, Děčín 6

-        adresa pro doručování elektronické pošty: info@darkyukuceru.cz

-        telefonní spojení: +420 604 677 987.

 

2.    Tyto obchodní podmínky jsou umístěny a přístupné na webových stránkách www.darkyukuceru.cz.

 

3.    Tyto podmínky jsou pro kupujícího a prodávající závazné ve znění účinném v den odeslání objednávky kupujícím; rovněž kupní ceny a ceny přepravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni odeslání objednávky kupujícím.

 

4.         Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3. října 2012.

Nejčtenější na blogu
Kde nás najdete

OC Pivovar

Sofijská 2/3
Děčín 6
405 02

Po - Ne 9:00 - 20:00

 

Kontakty
Michaela Kučerová
Michaela Kučerová
(Po-Ne, 9-20 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz