Kategorie
Kampaně
Kontakty

+420 604 677 987

OC Pivovar
Sofijská 2/3
405 02 Děčín 6

Po-Ne 9:00 - 20:00

ZÁSILKOVNA INFO TEL: +420 605 263 961


Kupní cena

 

1.    Kupní cena zboží je uvedena v nabídce prodávající umístěné na webovém portálu www.darkyukuceru.cz. Kupní cena zboží je konečná a vč. DPH.

 

2.    Cena přepravy a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena nad rámec kupní ceny zboží dle volby konkrétního druhu dopravy. Cena přepravy (vč. DPH) je uvedena níže:

 

a) Česká pošta, s.p.

 

- balík prostřednictvím služby Balík do ruky na dobírku: 179,00 Kč

- balík prostřednictvím služby Balík do ruky a platba kupní ceny převodem na účet prodávající: 149,00 Kč

- balík k vyzvednutí na poště na dobírku: 170,00 Kč

- balík k vyzvednutí na poště a platba kupní ceny převodem na účet: 140,00 Kč.

 

Pokud prodávající doručuje zboží prostřednictvím služby České pošty s.p. „Balík do ruky“, platí tato pravidla:

 

-       zboží je doručováno do následujícího pracovního dne od podání zásilky (druhý den po expedici zboží)

-       v okamžiku expedice zásilky prodávající doručí kupujícímu formou e-mailu informace vč. podacího čísla balíku.

-       kupující může proces přepravy zboží sledovat v systému České pošty sledování zásilek Track & Trace pod odkazem http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php.

-       v případě, že doručovatel nezastihne kupující na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště a do schránky kupujícího bude vložena informace o uložení zásilky.

 

Kupující bere na vědomí, že zásilka se zbožím bude na poště uložena k převzetí maximálně 7 dní.

b) Zásilkovna.cz

-cena balíku od 39,00kč

  

3.    Kupující si v rámci objednávky zvolí jeden z níže uvedených způsobů úhrady kupní ceny zboží a ceny přepravy:

 

a) platba v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávající v OC Pivovar 2/3, 405 02, Děčín 6

b)  tzv. na dobírku v místě dodání zboží

c) bezhotovostní platba předem na bankovní účet prodávající pod variabilním symbolem uvedeným v potvrzení prodávající dle čl. II odst. 6 těchto podmínek.

 

4.    Pokud si kupující zvolil způsob úhrady bezhotovostním převodem, je kupní cena a ceny přepravy splatná  nejpozději do 5 dnů od doručením potvrzení prodávající dle části II odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

5.    Pokud si kupující zvolil způsob úhrady kupní ceny a ceny přepravy v hotovosti či na dobírku, je tato splatná při předání zboží.

 

Dodací a platební podmínky

 

1.    Dopravu zboží kupujícímu zajišťuje prodávající a to na území České republiky a Slovenska.

 

2.    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující může v objednávce uvést jako místo dodání i provozovnu prodávající v OC Korál, Plzeňská 1700/9, 405 02, Děčín; v takovém případě bude zboží připraveno k odběru v den, jež prodávající sdělí kupujícímu, nejpozději do 10 dnů od doručení potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

3.    Pro řádné a včasné doručení zboží je kupující povinen uvést v objednávce přesně a úplně adresu pro dodání zboží a dále pro účely operativní domluvy o konkrétní době dodání uvést i telefonní číslo na svou osobu.

 

4.    Prodávající se zavazuje zboží dodat ve lhůtě maximálně 5 dnů od doručení potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího a zaplacení kupní ceny; pokud si kupující zvolil způsob úhrady kupní ceny tzv. na dobírku, bude zboží dodáno ve lhůtě maximálně 10 dnů od doručení potvrzení prodávající dle části II, odst. 6 těchto podmínek do dispozice kupujícího.

 

5.    V případě zboží - dárků vyráběných prodávající na zakázku může prodávající dodací lhůtu prodloužit, maximálně o 5 dnů, je však povinna o tom kupujícího včas informovat.

 

6.    Při dodání zboží bude kupujícímu předán i daňový doklad - faktura.

 

7.    Při dodání zboží je kupující povinen podepsat dodací list, jímž kupující souhlasí s převzetím zboží v nepoškozeném obalu.

 

8.    Kupující je oprávněn odmítnout převzít otevřenou zásilku či zásilku se zjevně (mechanicky) poškozeným obalem; v takovém případě je kupující povinen sepsat s doručovatelem zásilky písemný záznam s uvedením důvodu odepření převzetí zásilky a bezodkladně informovat o důvodech odmítnutí převzetí zásilky prodávající.

 

9.    Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávající náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

 

10.   Kupující je povinen ihned po dodání zboží provést jeho kontrolu. Pokud kupující po provedení kontroly zboží zjistí poškození zboží, je povinen o tom odeslat informaci prodávající a to nejpozději do konce dne následujícího po doručení zásilky.